top of page
deep purple orchid isolated on a white background.jpg

Gizlilik Politikası

Dr Gözde Arslan, Blue Orchid Danışmanlık ve Danışmanlık Ltd. Bu gizlilik politikası, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uygun olarak, geçmiş, şimdiki, gelecekteki bir hizmet kullanıcısı (müşteri veya hasta) olarak veya web sitemizi kullandığınızda hakkınızda topladığım kişisel bilgileri nasıl kullandığımı açıklar.

​İşlediğim kişisel bilgilerle ilgili herhangi bir soru veya talebiniz için lütfen info@blueorchidcounselling.com  adresinden Dr Gözde Arslan ile iletişime geçin.

1. Haklarınız nelerdir?
Gizlilik haklarınızı korumaya kararlıyım. Onlar içerir:
-Kişisel verilerinizle neler yaptığım konusunda bilgilendirilme hakkı
-Sizinle ilgili işlediğim tüm kişisel bilgilerin bir kopyasına sahip olma hakkı
-İşlediğim herhangi bir yanlış veriyi düzeltme ve hakkınızda tuttuğum bilgilere eksik olması halinde ekleme yapma hakkı
-Unutulma ve kişisel verileriniz yok edilme hakkı
-Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkı
-Meşru menfaatime dayanarak yaptığım işlemeye itiraz etme hakkı

2. Sizinle ilgili bilgileri neden topluyorum?
Hasta veya müşteri olduğunuz için hakkınızda bilgi toplayabilirim.
Bir Danışman Psikolog olarak meşru menfaatlerime uygun olduğu için verileri işlerim. Bir değerlendirme yapmak veya hizmet sunmak için bu bilgileri içeren belgeleri görmem ve analiz etmem gerekiyor.

Gözde Arslan'ın müvekkili veya hastası olarak “özel kategorideki verileri” işlememin yasal nedeni, sağlık veya sosyal bakım veya tedavi sağlanması amaçları için gerekli olmasıdır.

3. Hakkınızda hangi bilgileri topluyorum?
Sizin hakkınızda aşağıdakiler gibi kişisel veya hassas bilgileri içerebilecek bilgiler topluyorum:
İlk ad veya verilen ad
Aile adı veya soyadı
Adres
Telefon/SMS numaraları
E-posta adresi
Cinsiyet (veya tercih edilen kimlik).
Yaş
Doğum tarihi
İlişkiler ve çocuklar
Meslek
Din
Etnik köken
cinsellik
Sağlık sigortası detayları

Güvenli ve uygun bir şekilde değerlendirildiğinizden ve/veya tedavi edildiğinden emin olmak için, adınız, adresiniz gibi kişisel bilgilerinizin yanı sıra randevular ve değerlendirmelerin sonuçları ve bunlarla ilgili mektuplar gibi Şirketle olan tüm bağlantılarınızı kaydediyorum. bakımınız/raporunuz. Verileriniz Şirket nezdinde her zaman gizli tutulmaktadır.

Kişisel verileri ayrıca, işimi yürütmeye yönelik meşru menfaatlerim uyarınca da işlerim, örneğin:

Faturalar ve makbuzlar
Hesaplar ve vergi beyannameleri

Lütfen web sitesi tanımlama bilgilerim hakkında bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

Hastalar/Müşteriler (Terapi veya özel değerlendirme)
Dr Gözde Arslan'ın hastası veya müşterisi olduğunuzda, tedavinizi doğru bir şekilde planlayabilmem için tüm tedavinizi ve randevunuzun ayrıntılarını kaydediyorum. Yukarıdaki kişisel bilgilere ek olarak, aşağıdakilerle ilgili bilgileri de toplayabilirim:
Tıbbi durumlar (ilgiliyse)
Reçeteli ilaç
Psikolojik tarih ve güncel zorluklar
Suçlar (iddia edilen suçlar dahil)
Banka hesap bilgileri dahil finansal bilgiler

Web erişimi bilgi toplama
İletişim formlarını gönüllü olarak doldurduğunuzda bilgi topluyorum. Belirli bir hizmeti sağlamak için ihtiyaç duyduğum kişisel bilgi miktarını her zaman en aza indirmeye çalışırım.

Web sitem Çerezleri kullanır. Tanımlama bilgileri, herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bir web sayfasında toplanan bilgilerin başka bir sayfada kullanılmak üzere gerekli olana kadar saklanmasına izin vererek, bir web sitesinin size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına ve web sitesi sahibinin web sitesini nasıl kullandığınıza ilişkin istatistikler sunmasına ve böylece iyileştirilebilmesine olanak tanır. Bazı tanımlama bilgileri, bir gün veya siz tarayıcınızı kapatana kadar belirli bir süre boyunca kalabilir. Diğerleri süresiz olarak sürer. Web tarayıcınız, seçtiğiniz herhangi birini silmenize izin vermelidir. Ayrıca kullanımlarını önlemenize veya sınırlandırmanıza izin vermelidir. Çerezler, sunucularımızda çalışan yazılımlar ve hizmetlerini kullandığımız üçüncü şahıslar tarafından işletilen yazılımlar tarafından yerleştirilir.
Web sayfalarımız ve web sitemizdeki diğer içerikler için web tarayıcınız tarafından sunucularımıza yapılan istekler kaydedilir.
Coğrafi konumunuz, İnternet servis sağlayıcınız ve IP adresiniz gibi bilgiler kaydedilebilir. Web sitemizde gezinmek için kullandığınız yazılımla ilgili bilgisayar veya cihaz türü ve ekran çözünürlüğü gibi bilgiler de kaydedilebilir.

Kullanıcılara içerik sağlama şeklimi iyileştirmeye yardımcı olmak için insanların web sitemi nasıl kullandığını izlemek için web tarayıcınız tarafından sağlanan çerezleri ve bilgileri kullanıyorum.

5. Hakkınızdaki bilgileri nasıl saklarım?
Gizliliğinizi çok ciddiye alıyorum.
Bana sağladığınız herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgiyi korumak için makul adımlar atmayı taahhüt ediyorum. Verilerinizi aldıktan sonra, güvenliğini sağlamak için elimden gelenin en iyisini yaparım.
Sağlanan tüm kişisel bilgiler AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kurallarına uygun olarak saklanır.  Daha fazla bilgi ilk randevudan önce verilir.

6. Bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyorum?
Verilerinizi gerekenden daha uzun süre tutmuyorum.

İdari veriler, HMRC'den sorgu gelmesi ihtimaline karşı, gerektiğinde son temas noktasından itibaren yedi yıla kadar saklanır. Verilerin yedi yıl süreyle muhafaza edilmesinin gerekli olmadığı durumlarda mümkün olan en kısa sürede imha edilir.

Hastalar/Müşteriler (Terapi veya özel değerlendirme)
Kişisel veriler, gerektiğinde mesleki tazminat ve mesleki düzenlemelere uygun olarak son irtibat noktasından itibaren yedi yıl süreyle saklanmaktadır. 18 yaşının altındaki müşteriler için kişisel veriler, hangisi daha sonraysa, 26. yaş günlerine veya son iletişimimizden yedi yıl sonrasına kadar saklanır.

7. Kişisel bilgilerinizi kiminle paylaşıyorum?
Bilgileriniz Şirket içinde her zaman gizli tutulmaktadır. Mümkün olduğunda bilgileri anonimleştireceğim, böylece bireysel hastalar tanımlanamaz.

Başka bir kişiye/kuruluşa (ör. terörizm) zarar verme niyetinizin farkına varırsam, yasa izninizi almadan bir yetkiliye haber vermemi gerektirebilir. Böyle bir durumda kanun, kişisel bilgilerinizi bilginiz dışında paylaşmamı gerektirebilir.
Bilgi Güvenliği Görevlisi ile e-posta yoluyla ve/veya aşağıdaki adresi kullanarak iletişime geçerek ayrıca şu konularda daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
bilgi paylaşımı için diğer kuruluşlarla yaptığım anlaşmalar;
-kişisel verileri izinsiz olarak aktarabileceğim durumlar, örneğin, suçu önlemek ve tespit etmek ve anonimleştirilmiş istatistikler üretmek için;
-tuttuğum bilgilerin doğru ve güncel olduğunu nasıl kontrol ederim

Elektronik ortamda tutulan özel kategorideki veriler ve özlük dosyaları, erişimi kısıtlanacak şekilde şifrelenir.

Sağlık sigortası ile fonlananlar için adınız, adresiniz, doğum tarihiniz, üyelik numaranız ve yetki numaranız gibi kişisel bilgileriniz, sigortacılarınıza güvenli bir şekilde fatura kesilmesi amacıyla Healthcode sisteminde saklanabilir.

Hastalar/Müşteriler (Terapi veya özel değerlendirme)
Bilgileriniz, bakımınıza/vakanıza doğrudan dahil olmaları durumunda, örneğin tedavinizi finanse ediyorlarsa sigortacınız, aile doktorunuz veya bakımınıza dahil olan diğer kişiler gibi dış kuruluşlarla paylaşılabilir. Bakımınızı kiminle görüşeceğimi ve onlarla hangi detayları paylaşacağımı sizinle görüşeceğim.
Sağlığınız tehlikedeyse, iletişim bilgilerinizi bir acil sağlık hizmeti servisiyle (örn. Ruh Sağlığı Kriz Ekibi) paylaşabilirim. Eğer bir çocuksanız ve sağlığınız tehlikedeyse, ebeveyniniz / velinizle bilgi paylaşabilirim.

Çoğu durumda, kişisel verileri izinsiz olarak ifşa etmeyeceğim.
Ancak, bir şikayeti araştırdığımda, kişisel bilgileri diğer ilgili kurumlarla paylaşmam gerekebilir.
Bilgilerinizi paylaşmam gerekirse, bunun için her zaman sizden izin almaya çalışacağım. Yasal olarak yapmamız gereken özel durumlarda izninizi isteyemeyebilirim.

8. Bilgilerinize nasıl ulaşabilir ve gerekirse düzeltebilirsiniz?
İnsanlara kişisel bilgilerine erişim verme konusunda olabildiğince açık olmaya çalışıyorum. Bireyler, Veri Koruma Yasası ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında bir 'özne erişim talebi' veya 'Erişim Hakkı' göndererek herhangi bir kişisel bilgiye sahip olup olmadığımı öğrenebilir. o zaman yapacağım:
-Hakkınızda tuttuğum tüm verilerin bir açıklamasını sağlayın
-Nasıl elde edildiğini size bildirin (sizin tarafınızdan sağlanmadıysa)
-Neden, ne amaçla tuttuğumu size bildiririm.
-Hangi kişisel veri kategorileri söz konusudur?
-Kimlere ifşa edilebileceğini size bildirmek
-Verilerin saklama sürelerinin size bildirilmesi
-Profil oluşturma da dahil olmak üzere herhangi bir otomatik karar verme konusunda sizi bilgilendirin
-Aksi talep edilmedikçe bilgilerin anlaşılır bir elektronik biçimde bir kopyasına sahip olmanızı sağlar.

Tuttuğum herhangi bir kişisel bilgi için benden talepte bulunmak için talebi yazılı olarak belirtmeniz gerekir. Kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olmak istiyorum. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgileri düzeltmemi veya kaldırmamı isteyebilirsiniz, lütfen bu değişiklikleri bana info@blueorchidcounselling.com adresinden e-posta ile bildirin.
9. Şikayetler veya sorular
Kişisel bilgileri toplarken ve kullanırken en yüksek standartları karşılamaya çalışıyorum. Bu nedenle, bu konuda aldığım şikayetleri çok ciddiye alıyorum. Bilgileri toplamamın veya kullanmamın haksız, yanıltıcı veya uygunsuz olduğunu düşünürlerse insanları dikkatimi çekmeye teşvik ediyorum. Prosedürlerimi geliştirmek için herhangi bir öneriyi de memnuniyetle karşılarım.

Benden gelen yanıttan memnun değilseniz veya kişisel verilerinizi yasalara uygun olarak işlemediğime inanıyorsanız, şikayetinizi Bilgi Komiserliği Ofisine (ICO) iletme hakkınız vardır.
İletişim bilgileri ICO'su:
Web sitesi: https://ico.org.uk/concerns/
E-posta: casework@ico.org.uk
Telefon: +44 (0) 303 123 1113

bottom of page